Nie pozwólmy!

Stop agresji wobec chrześcijan!

Złóż podpis pod projektem ustawy Solidarnej Polski!

Skontaktuj się z nami Dowiedz się więcej
lid

Zakończyliśmy zbiórkę podpisów pod projektem ustawy.
Aktualnie projekt został skierowany przez Marszałka Sejmu do drugiego czytania i dalsze prace nad projektem będą kontynuowane we właściwych komisjach Sejmu RP.
art.195
Złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych
§ 1. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
art.195 k.k.
Złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych
§ 1. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
art.196 k.k.
Obraza uczuć religijnych
Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Zmiana przepisów w Kodeksie karnym!

Tak jest dziś:

libre

Przepisy Kodeksu karnego dotyczące obrazy uczuć religijnych i zakłócania ceremonii związanych z wiarą są nieprecyzyjne, rozmywają odpowiedzialność lub nie uwzględniają niektórych nagannych zachowań.

libre

Osobie, która zakłóca nabożeństwo trzeba udowodnić, że czyniła to „złośliwie”. To powoduje bezkarność za takie przestępstwo.

libre

Aby pociągnąć do odpowiedzialności kogoś, kto dokonał znieważenia kościoła, świętokradczego ataku na miejsca święte, trzeba znaleźć heroicznych wiernych, którzy skierują zawiadomienia do prokuratury, będą chcieli zeznawać i będą twierdzili, że zostali obrażeni.

libre

Osoby, które powołują się na Pismo Święte, bronią prawa do życia i postępują wedle chrześcijańskich wartości, narażone są na poważne problemy. Tak było np. w głośnych przypadkach pracownika IKEI, czy drukarza z Łodzi.

Tak zmienimy prawo:

libre

Przepis dotyczący obrazy uczuć religijnych będzie precyzował rodzaje karalnych czynów – lżenie lub wyszydzanie Kościoła albo związku wyznaniowego, jego dogmatów, obrzędów, a także publiczne znieważanie przedmiotu czci religijnej.

libre

Osobie, która zakłóca nabożeństwo, nie trzeba będzie już udowadniać, że czyniła to złośliwie.

libre

Wierni nie będą musieli zeznawać przeciwko agresywnym osobom, które atakują kościoły, czy przeszkadzają w nabożeństwach. Wystarczy obiektywny fakt, np. publiczne lżenie lub wyszydzanie kościoła albo znieważanie przedmiotu czci religijnej.

libre

Nie będzie można nikogo ukarać za wyrażanie przekonań lub opinii związanych z wyznawaną religią. To realizacja konstytucyjnej zasady stanowiącej, że wolność religii obejmuje jej publiczne lub prywatne uzewnętrznianie.

Złóż podpis pod projektem ustawy Solidarnej Polski!

Pobierz pliki!
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny,
prezes Solidarnej Polski

Zbigniew Ziobro

Stajemy w obronie wolności religijnej. Tak katolików, jak protestantów, czy np. wyznawców judaizmu. Dziś osoby wierzące są coraz częściej nękane i szykanowane. Dochodzi do napaści na kościoły, przerywane są Msze Święte, profanowane symbole wiary. Procesje, nabożeństwa spotykają się z atakami bezkarnego barbarzyństwa. Czas postawić temu tamę!

lid
Wicewojewoda zachodniopomorski

Mateusz Wagemann

W Polsce dochodzi do coraz częstszych ataków na osoby duchowne, znieważenia przedmiotów czci religijnej, czy zakłóceń obrzędów religijnych. Proponowane przez nas przepisy mają gwarantować realną ochronę wolności sumienia. Ich celem nie jest zaostrzenie kar, ale doprowadzenie do sytuacji, w której za profanacje oraz za zakłócenie obrzędów religijnych, sprawcy będą ponosić odpowiedzialność.

lid

Zapisz się do newslettera!


Polityka prywatności